Μυστήριο 149 – Ένα εργαστήριο για την Μετάβαση προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον
0

Ένα θεατρικό εργαστήριο για τον οραματισμό μαθητών και μαθητριών της μετάβασης προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ