Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» αποτέλεσε μια πρόκληση και ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ Δήμων, ΜΚΟ, πολιτών και κατοίκων πόλεων, Συνοικιακών Συμβουλίων, επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ τους αλλά και με το Πράσινο Ταμείο.

Το έργο κινήθηκε σε δύο παράλληλους άξονες.

Ο ένας άξονας έχει ως θέμα το σχεδιασμό και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (ως την κύρια μορφή αποκεντρωμένης παραγωγής καθαρής ενέργειας) και ο δεύτερος τις ενεργειακές κοινότητες ως αναγκαίο βήμα προς την ενεργειακή δημοκρατία. Στόχος είναι, καθώς αναπτύσσεται γνώση σε κάθε άξονα, να αποκαλύπτονται νέες δυνατότητες όπως για παράδειγμα η δυνατότητα ελάττωσης του κόστους αρχικής επένδυσης σε φωτοβολταϊκά αν αυτή η επένδυση γίνει από περισσότερα άτομα, δηλαδή μια ενεργειακή κοινότητα.

Κάθε άξονας περιλαμβάνει έρευνα και δύο είδη δράσεων, εκπαίδευσης/ ενημέρωσης και εφαρμογής/ απόδειξης.

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτέλεσε βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς ο συσχετισμός των δράσεων με κύρια σημεία τα εξής:

Μαθαίνω με εργαστήρια στη γειτονιά και τα σχολεία

 • για την πράσινη ενέργεια
 • για το Νόμο 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Παρακολουθώ καθημερινά

 • Εφαρμογή παρακολούθησης της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Συμμετέχω

 • Στη μελέτη φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Κατανοώ

 • Το σχεδιασμό αποδοτικού φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Τις θετικές επιπτώσεις της πράσινης ενέργειας
 • Την καινοτομία μιας Ενεργειακής Κοινότητας

Ενδιαφέρομαι

 • Για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την μείωση των εκπομπών άνθρακα
 • Για την καθαρή ενέργεια
 • Για συλλογικές δράσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας
 • Για την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και της τοπικής οικονομίας
 • Για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών

Τι έγινε κατά τη διάρκεια του έργου:

 • Εργαστήρια για την πράσινη ενέργεια και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων
 • Μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο σε δημόσιο χώρο, δείτε εδώ.
 • Ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή ενέργειας από το ΦΒ πάρκο, δείτε εδώ.
 • Έρευνα για την Πράσινη Ενέργεια , δείτε εδώ και τα αποτελέσματά της εδώ.
 • Επιτραπέζιο παιχνίδι, δείτε εδώ.

Ωφελούμενοι Δήμοι: Δήμος Κηφισιάς και Δήμος Παλλήνης

Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» από τον Μάρτιο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2019 και εντάχθηκε στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου. Προϋπολογισμός: 39.200 ευρώ. Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ. Η Community Energy River ήταν βασικό μέλος της ομάδας έργου μαζί με το Σχολείο της Γης.

#Ηενέργειασταχέριατωνπολιτών!

#ΣυμμετοχικόςΣχεδιασμός

#ΠράσινηΕνέργεια