1 Νοεμβρίου, 2022

|

από: ΑΠΕΞ, Βραδιά ερευνητή

|

από: Εργαστήρια

Συμμετοχή στη βραδιά του Ερευνητή – Έργο ΑΠΕΞ

Η ομάδα της Community Energy River, μαζί με άλλους εκπροσώπους της ομάδας έργου του ΑΠΕΞ από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), συμμετείχε με μεγάλη χαρά στη Βραδιά του Ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή είναι η προβολή και ανάδειξη του έργου των ερευνητών και της σπουδαιότητας της έρευνας στην επιστήμη και την κοινωνία στο ευρύ κοινό. Το κοινό ενημερώθηκε για την κατασκευή των κόμβων στα σχολεία και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου ΑΠΕΞ!