Νέο πρόγραμμα Erasmus+, περισσότερα εργαστήρια εξοικονόμησης ενέργειας

Έχουμε τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσουμε τη συμμετοχή μας σε ένα νέο πρόγραμμα, που μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ακόμα πιο πολλά εργαστήρια εξοικονόμησης ενέργειας!

Το πρόγραμμα «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα-Βερολίνο» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ 2024-2025 το οποίο υλοποιείται από τον Ιανουάριο 2024 σε σχολεία και χώρους εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς (πρόγραμμα Smaller Partnerships in School Education με αριθμό 2023-2-DE03-KA210-SCH-000183361).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες εργαστηρίων για μαθητές/τριες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχοι των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα-Βερολίνο» είναι

 1. Η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας για την βιωσιμότητα, ειδικά σχετικά με την χρήση της ενέργειας στο σχολικό κτίριο, όπου το σχολικό κτίριο λειτουργεί ως ένας ζωντανός τόπος μάθησης.
 2. Η δημιουργική προσέγγιση στην τάξη της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, χωρίς εστίαση στην απειλή ενός ζοφερού μέλλοντος αλλά στην δυνατότητα που έχουμε ως κοινωνία να δράσουμε συλλογικά! Η χρήση ενεργοποιητικών και συναισθηματικά αποτελεσματικών μεθόδων, όπως είναι
  – ο συμμετοχικός σχεδιασμός
  – η έκφραση μέσω της τέχνης, του θεάτρου και της ζωγραφικής
  – το παιχνίδι
  – ο οραματισμός λύσεων
  θα λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας να είναι μακροπρόθεσμη / να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, χτίζοντας ενεργούς πολίτες για το μέλλον.
 3. Η χρήση των αναγκαίων εργαλείων και η προσαρμογή του γνωστικού υπόβαθρου ώστε τα εργαστήρια βρίσκονται κοντά στις ανάγκες κοινωνικά ευάλωτων παιδιών και νέων/ εφήβων.

Φορείς υλοποίησης: Respekt für Griechenland e.V., BNE-Zentrum, Unabhängiges Institut für Umweltfragen στο Βερολίνο και Community Energy River στην Αθήνα.

*Το πρόγραμμα «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα – Βερολίνο» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου (ή της δημοσίευσης) είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου Community Energy River και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ είναι υπεύθυνες για τη χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται.