Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα

Το πρόγραμμα «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά, συμμετοχικά εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή κρίση και τη σύνδεση μεταξύ τους. Ο κορμός του προγράμματος διαπερνάται από τη δημοκρατική εκπαίδευση, που συμβάλει στον σκοπό του, με τον γραμματισμό στην ενεργή πολιτειότητα, ώστε να καλλιεργηθεί στη σχολική κοινότητα η πρόθεση ανάληψης δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και της ενεργειακής δημοκρατίας, μέσω της εξοικείωσης με την έννοια της ενεργειακής κοινότητας.

Συνεπώς, οι στόχοι τoυ πρόγραμματος δομούνται σε τρεις άξονες:

  • δημοκρατική εκπαίδευση
  • κλιματικός γραμματισμός
  • ενεργειακός γραμματισμός

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την Community Energy River και με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung Greece.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του έργου για όλα τα νέα του προγράμματος εδώ.