Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα

Το πρόγραμμα «Η σχολική κοινότητα προστατεύει το κλίμα» περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά, συμμετοχικά εργαστήρια. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την κλιματική αλλαγή, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή κρίση και τη σύνδεση μεταξύ τους. Ο κορμός του προγράμματος διαπερνάται από τη δημοκρατική εκπαίδευση, που συμβάλει στον σκοπό του, με το γραμματισμό στην ενεργή πολιτειότητα, ώστε να καλλιεργηθεί στη σχολική κοινότητα η πρόθεση ανάληψης δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και της ενεργειακής δημοκρατίας, μέσω της εξοικείωσης με την έννοια της ενεργειακής κοινότητας.

Συνεπώς, οι στόχοι τoυ πρόγραμματος δομούνται σε τρεις άξονες:

  • δημοκρατική εκπαίδευση
  • κλιματικός γραμματισμός
  • ενεργειακός γραμματισμός

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου, στα εξής τρία Γυμνάσια της περιοχής: 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Τη διάχυση του προγράμματος έχει αναλάβει η ομάδα της σχολικής εφημερίδας του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου,  που θα συγκεντρώσει υλικό από τις ομάδες των τριών σχολείων και θα το δημοσιεύσει στα επόμενα φύλλα που θα εκδώσει με σκοπό την ενημέρωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας!

Στην Αθήνα και τη Νότια Ελλάδα, για τη σχολική χρονιά 2022-2023, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα εξής σχολεία:  2ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 62o Γυμνάσιο Αθήνας, 1ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 14ο Γυμνάσιο Αθήνας, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και Γυμνάσιο Βαθέος Αυλίδας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την Community Energy River και με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung Greece.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του έργου για όλα τα νέα του προγράμματος εδώ.