Εξοικονομούμε ενέργεια στο σχολείο

Η CER τη σχολική χρονιά 2019-2020, δάνεισε σε σχολεία δραστήρια στην εξοικονόμηση ενέργειας, μετρητικό εξοπλισμό ώστε οι μαθητές/τριες να προχωρήσουν σε αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης του σχολείου τους αλλά και σε καταγραφή των συνθηκών των σχολικών αιθουσών (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, επίπεδα CO2).

Παρατηρήσαμε ότι χρειάζεται να δοθεί μεγάλη έμφαση στις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες καθώς ζητήματα όπως η έλλειψη επαρκούς αερισμού ή η υπερβολική ζέστη, δυσκολεύουν την ζωή των μαθητών/τριών στην σχολική αίθουσα αλλά και στο σχολείο γενικότερα.

Σε σχέση με την εμπειρία μας στα σχολεία, δείτε και για το Πιλοτικό Πρόγραμμα: Έλεγχος και αποτύπωση κατάστασης σχολικών κτιρίων με τη συμμετοχή μαθητών/τριών.