ΑΠΕΞ – Κόμβος ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας

Στόχος του έργου «Κόμβος ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας-ΑΠΕΞ» είναι η μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σχετικά με τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εστιάζοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα, καθώς οι σημερινοί μαθητές είναι εκείνοι που θα κληθούν να συνεισφέρουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ειδικότερα της κλιματικής αλλαγής. Αποσκοπεί στην εκλαΐκευση της επιστήμης σε αυτές τις θεματικές, ώστε να γίνει πιο προσιτή στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ευρύτερα, και παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας και ανάδειξης καινοτόμων πρακτικών.

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου:2213).

Η ομάδα έργου του ΑΠΕΞ  αποτελείται από το  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και συγκεκριμένα από την ερευνητική ομάδα Smart RUE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ με συνεργαζόμενους φορείς την Community Energy River, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και το 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.