Τι προσφέρουμε

Η Community Energy River προσφέρει:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας εναλλακτικών πλάνων ενεργειακών κοινοτήτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Εργαστήρια για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας για σχολεία με τους μαθητές/τριες να αναλαμβάνουν δράση
Συμμετοχικά εργαστήρια για πολίτες και δημοτικούς υπαλλήλους για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και στους Δήμους
Προσωποποιημένα ψηφιακά ή μη εκπαιδευτικά εργαλεία για την ενέργεια
Λογισμικό υποστήριξης ενεργειακών κοινοτήτων

Παράλληλα… Σχεδιάζουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις Ενεργειακές Κοινότητες, τους καταναλωτές ενέργειας και τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας. Έχουμε υλοποιήσει μέρη της, μια ψηφιακή εφαρμογή για την Παραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και μια εφαρμογή για την διαστασιολόγηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Ενεργειακή Κοινότητα.

Ενδιαφερόμαστε για συνέργειες και ερευνητικά προγράμματα με τις παρακάτω θεματικές:
Πληροφοριακό υλικό για τους πολίτες σχετικά με την ενέργεια σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς, ερευνητές και μεγάλες εταιρείες παραγωγής και παροχής ηλεκτρισμού
Δυνατότητα μαζικών αγορών πρώτων υλών και τεχνικού εξοπλισμού (πχ. φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες, μονωτικά υλικά)
Ψηφιακές εφαρμογές για ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή διαχείριση
Μελέτη δημιουργίας βέλτιστων ενεργειακών κοινοτήτων (community detection) μέσω power flow study
Εύρεση πόρων για τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων με καινοτόμους τρόπους (ενδεικτικά crowd funding και ESCO’s), καθώς και την ενημέρωση των κοινοτήτων για τα τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
Δοκιμές δυναμικών συμβολαίων τιμής ενέργειας (dynamic electricity price contracts) μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) βασισμένα σε τεχνολογία blockchain

Για τον πολίτη

Η Community Energy River προσφέρει:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το σπίτι
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας. Σας υποστηρίζουμε σε όλα τα βήματα ώστε να γίνετε εσείς οι μέντορες μιας νέας ενεργειακής κοινότητας
Δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργειακή κοινότητα
Προμελέτη σεναρίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ζητήστε την προμελέτη μας πριν απευθυνθείτε σε εγκαταστάτη ώστε να έχετε εσείς μια καλύτερη εικόνα των επιλογών σας βάσει των δυνατοτήτων σας

Για τον δήμο

Η Community Energy River προσφέρει διαδραστικά εργαστήρια για πολίτες και δημοτικούς υπαλλήλους για:
Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και στους Δήμους
Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας εντός του Δήμου
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύσταση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας
Ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το σπίτι
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας εναλλακτικών πλάνων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Για το σχολείο

Η Community Energy River προτείνει μαζί με τους/τις μαθητές/τριες να:
Εξοικονομούμε ενέργεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Ελαττώνουμε το αποτύπωμα του σχολείου μας
Καταγράφουμε και βελτιώνουμε τις συνθήκες στο σχολείο μας
Εκφραζόμαστε μέσω της τέχνης σχετικά με την κλιματική αλλαγή
Τί άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Εκπαίδευση του συλλόγου γονέων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας
Ενημέρωση σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες – Ελάτε να παίξουμε Energopoly!

Για την εταιρεία

Η Community Energy River προσφέρει:
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας εναλλακτικών πλάνων ενεργειακών κοινοτήτων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Για την ενεργειακή κοινότητα

Η Community Energy River προσφέρει:
Υποστήριξη σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας από Μηχανικούς και Νομικούς
Σχεδιασμός των ενεργειακών υπηρεσιών της Ενεργειακής Κοινότητας από ειδικευμένους Μηχανικούς
Υποστήριξη λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας από Μηχανικούς και Νομικούς
Διερεύνηση δυνατοτήτων επιδότησης/χρηματοδότησης/δανεισμού και προετοιμασία αντίστοιχων φακέλων από την ομάδα της Community Energy River
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενεργειακών επενδύσεων από Μηχανικούς και Οικονομολόγους
Τι περισσότερο ετοιμάσαμε για εσάς;

Ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τις Ενεργειακές Κοινότητες πριν νομοθετηθούν στην Ελλάδα, καθώς βλέπαμε την σημαντική προοπτική τους. Στις 23 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4513/2018 ο οποίος διαμόρφωσε το πλαίσιο λειτουργίας τους. Παρατηρώντας και συμβάλλοντας σε νέα εγχειρήματα Ενεργειακών Κοινοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια, είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο κενό ενημέρωσης ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο και απαιτείται πολύς χρόνος μελέτης προκειμένου να νιώθουν ασφαλής σε σχέση με την πληροφορία που μεταδίδουν σε συνανθρώπους. Η εμπειρία μας αυτή, οδήγησε στην δημιουργία μιας πρωτότυπης νέας υπηρεσίας για όσους και όσες από εσάς θέλουν να ξεκινήσουν μια Ενεργειακή Κοινότητα και να γίνουν οι εμπνευστές του νησιού, της γειτονιάς ή της εργασίας τους.

Γινόμαστε συνεργάτες σε αυτό τον σκοπό σας και σας υποστηρίζουμε με την εμπειρία μας, με παρουσιάσεις, ενημερωτικό υλικό αλλά και την επιπλέον τεχνική γνώση που θα σας χρειαστεί καθώς προχωράτε σε αυτά τα βήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε με βάση τις δικές σας ανάγκες, ιδέες και -γιατί όχι- όνειρα!