Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα – Βερολίνο

Το πρόγραμμα «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα – Βερολίνο» είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ 2024-2025 το οποίο υλοποιείται από τον Ιανουάριο 2024 σε σχολεία και χώρους εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς (πρόγραμμα Smaller Partnerships in School Education με αριθμό 2023-2-DE03-KA210-SCH-000183361).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες εργαστηρίων για μαθητές/τριες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχοι των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα – Βερολίνο» είναι

 1. Η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας για την βιωσιμότητα, ειδικά σχετικά με την χρήση της ενέργειας στο σχολικό κτίριο, όπου το σχολικό κτίριο λειτουργεί ως ένας ζωντανός τόπος μάθησης.
 2. Η δημιουργική προσέγγιση στην τάξη της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, χωρίς εστίαση στην απειλή ενός ζοφερού μέλλοντος αλλά στην δυνατότητα που έχουμε ως κοινωνία να δράσουμε συλλογικά! Η χρήση ενεργοποιητικών και συναισθηματικά αποτελεσματικών μεθόδων, όπως είναι– ο συμμετοχικός σχεδιασμός
  – η έκφραση μέσω της τέχνης, του θεάτρου και της ζωγραφικής
  – το παιχνίδι
  – ο οραματισμός λύσεων

  θα λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας να είναι μακροπρόθεσμη / να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, χτίζοντας ενεργούς πολίτες για το μέλλον.

 3. Η χρήση των αναγκαίων εργαλείων και η προσαρμογή του γνωστικού υπόβαθρου ώστε τα εργαστήρια βρίσκονται κοντά στις ανάγκες κοινωνικά ευάλωτων παιδιών και νέωνεφήβων.

Φορείς υλοποίησης: Respekt für Griechenland e.V., BNE-Zentrum, Unabhängiges Institut für Umweltfragen στο Βερολίνο και Community Energy River στην Αθήνα

*Το πρόγραμμα «Βιωσιμότητα και χρήση ενέργειας Αθήνα – Βερολίνο» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου (ή της δημοσίευσης) είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου Community Energy River και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ είναι υπεύθυνες για τη χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται.