Η Community Energy River

Το Όραμα της CER

Όραμα της Community Energy River (CER) είναι η δίκαιη μετάβαση σε ένα νέο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Απευθύνεται σε πολίτες και σε ομάδες πολιτών (Δήμος, Εταιρεία, Ενεργειακή Κοινότητα). Σχεδιάζει και προσφέρει, προσαρμοσμένα σε ειδικές συνθήκες και ανάγκες για εσάς, εκπαιδευτικά συμμετοχικά εργαστήρια και ψηφιακά ή υλικά εργαλεία για την εξοικονόμηση ενέργειας, την πράσινη ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες. Προσφέρει, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και παράγει ερευνητικά αποτελέσματα για τα θέματα αυτά. H CER προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στη μετάβαση προς ένα διαφορετικό ενεργειακό μοντέλο και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες και την ιδέα της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Η επίτευξη του οράματος της εταιρείας θα ωφελήσει το περιβάλλον, με ελάττωση των εκπομπών αερίων ρύπων, αλλά και την κοινωνία, με βελτίωση του επιπέδου ζωής. Τα καθημερινά κόστη για την ενέργεια είναι πολύ υψηλά σε σχέση με το εισόδημα των ανθρώπων. Μια καλύτερη διαχείριση και οργάνωση της καθημερινότητας με νέα οπτική, μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση αρχικά στα σπίτια… γιατί όπως και να έχει μετά την υγεία, ένα πιάτο θρεπτικό φαγητό και ένα ζεστό σπίτι είναι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Το χαμηλό επίπεδο ζωής, μέρος του οποίου είναι τα κρύα και υγρά σπίτια, είναι μια λυπηρή και παράλογη πραγματικότητα, όταν η τεχνολογία έχει -χρόνια τώρα- φτάσει στο διάστημα.

Μετρήσιμος στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2. Για να γίνει αυτό, η παραγωγή καθαρής ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι ο πιο βιώσιμοι τρόποι μείωσης του CO2 από την πλευρά της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Επιπλέον, η ενεργειακή φτώχεια έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ΕΕ για την ενεργειακή φτώχεια το 2016 το 29,4% του ελληνικού πληθυσμού αδυνατεί να κρατήσει το σπίτι επαρκώς ζεστό. Η Ελλάδα είναι η τρίτη στην ΕΕ για αυτόν τον δείκτη μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία, δείχνοντας κυρίως ότι τα σπίτια χρειάζονται μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης. Για να υποστηρίξει τα νοικοκυριά, το κράτος προσφέρει επιδοτήσεις για πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για μια αναποτελεσματική λύση με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια είναι κυρίως παλιά και ακόμη και με τις επιδοτήσεις δεν μπορούν να είναι αρκετά ζεστά με σοβαρές κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες.

Επιθυμούμε να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές κοινότητες, να ερευνήσουμε σενάρια για το μέγιστο όφελος των πολιτών στην νέα αγορά ενέργειας.

Επιθυμούμε να στηρίξουμε την πρόθεσή σας για ένα μέλλον καθαρής και φθηνότερης ενέργειας και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

#Αλλάζοντας οπτική παράγεται ενέργεια!
#Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών!
#Οι πολίτες αλλάζουν οπτική!

Οι αξίες της CER

Η συμμετοχή και το παιχνίδι είναι βασικά εργαλεία μας. Η παιχνιδοποίηση είναι βασικό εργαλείο μάθησης και μας ενδιαφέρει η χρήση του. Έχουμε συνεισφέρει στο σχεδιασμό ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, της Energopoly, με στόχο την εξοικείωση των παιχτών με την έννοια των ενεργειακών κοινοτήτων (σύσταση, επενδύσεις, μερίδια). Η ενεργειακή μετάβαση είναι αρκετά πολύπλοκη και ένα παιχνίδι μπορεί να ελαττώσει κατά πολύ τον χρόνο κατανόησης.

Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς όλοι/ες μαθαίνουμε από όλους/ες και γινόμαστε σοφότεροι και άρα πιο βιώσιμοι.

Αρχές λειτουργίας της ομάδας μας είναι η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης εντός της ευρύτερης ομάδας αλλά και μεταξύ της ομάδας και των ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όραμά μας είναι ένα μέλλον καθαρής ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας. Είμαστε πολίτες του κόσμου και δεν επιθυμούμε κανενός είδους ανισότητα και διάκριση.

Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλες ομάδες είναι για την CER εξαιρετικά σημαντική. Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα θέμα, όπως είναι η ενέργεια, τόσο πιο ολιστικά χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ώστε να βρεθούν βιώσιμες λύσεις. Τα υψηλά κόστη, η κλιματική αλλαγή αλλά και η ενεργειακή μετάβαση απασχολούν ολοένα και περισσότερους/ες από διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικά επίπεδα ευθύνης.

Οι προβληματισμοί της CER

Eνεργειακές κοινότητες. Μια πρόκληση για τους πολίτες και το Μέλλον! Συνδέονται με την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια; Πώς η τοπική κοινωνία ενημερώνεται, αποφασίζει και συμμετέχει;

Ενδιαφερόμαστε, επίσης, για μοίρασμα απόψεων για το Χρηματιστήριο Ενέργειας! Αφετηρία το παρακάτω κείμενο:

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, βάσει όσων προβλέπονται σήμερα θα ακολουθεί το γερμανικό μοντέλο και ο ρόλος του θα είναι εξισορροπητικός. Μιας και η ενέργεια δεν αποθηκεύεται ο ρόλος του θα είναι η προπώληση μελλοντικών πακέτων ενέργειας γεγονός που όπως φαίνεται από την εμπειρία άλλων αγορών θα συμβάλλει στην ελάττωση των τιμών. Υπάρχουν όμως και ανησυχίες- ερωτηματικά για το τι θα γίνεται όταν όλοι θα θέλουν να πωλούν όταν οι τιμές είναι υψηλές και ποιος θα είναι αυτός που θα θέλει να παράξει ενέργεια όταν οι τιμές είναι χαμηλές. Σε αυτό το πρόβλημα, που ήδη αντιμετωπίζουν στη Γερμανία, η πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός Εικονικού Εσωτερικού Χρηματιστηρίου των Ενεργειακών Κοινοτήτων και στη συνέχεια η συμμετοχή τους σωρευτικά στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Πες μας τη γνώμη σου για την πράσινη ενέργεια!