27 Ιουνίου, 2022

|

από: Ενεργειακές κοινότητες

Εργαστήριο στη γιορτή “Η δική μας ενέργεια” (Καρδίτσα)

Το Σάββατο 25 Ιουνίου είχαμε την χαρά να συμμετάσχουμε στην γιορτή “Η δική μας ενέργεια” στον τόπο δράσης της ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ -Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας, ενός πολύ καλού παραδείγματος Ενεργειακής Κοινότητας στην Ελλάδα.

Η Μάγια Ανδρέου ήταν εκεί για το εργαστήριό μας:

▼ Η ενέργεια στα χέρια των πολιτών! Ένα εργαστήριο προετοιμασίας των μελλοντικών πολιτών για την ενεργειακή δημοκρατία

▼ Ποιο είναι το μέλλον της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας; Ποιος ο ρόλος των πολιτών; Τι σημασία έχει η ενέργεια για εμάς; Μας αρέσει να συνεργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό και ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός;

▼ Ένα διαδραστικό εργαστήριο που διερευνά τη συμμετοχή και τη συνεργασία, εφαρμόζοντας μέσω του παιχνιδιού τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ενέργεια.

Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση την Heinrich Böll Stiftung Greece.

Δείτε εδώ το βίντεο για τη δράση της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας!